Vårt team

Vi jobbar alltid mot ett gemensamt mål – att leda till ett bättre resultat genom förändring . Vårt team jobbar kontinuerligt med frågeställningar inom management och ledarskap.

Curt Hardegård

Curt Hardegård

Projektledare

Projektledare för Lyftprocesser®
Executive Advisor
Strategi - framdrivning
Organisations/Ledningsutveckling
Tillväxtdrivande Styrelsearbete

Eric Hardegård

Eric Hardegård

Projektledare

Projektledare för Lyftprocesser®
Lyftprocesser® vid generationsväxlingar
Tillväxt av teknikdrivna affärer
"Globalisering"
Strategi/framdrivning
Tillväxtdrivande styrelsearbete

Christina Hardegård

Christina Hardegård

Researcher

Intäktsprocesser
Research